ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΠΑΠ"