ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ