ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.