Ορισμοί Διαιτητών 29 & 30/4/2023

Ορισμοί Διαιτητών 29 & 30/4/2023

Λόγω εκτάκτου σοβαρού κωλύματος του κ. Κανελάκη Εμμ., με απόφαση της Ε.Δ. στο παιχνίδι Ροδωπού Σαμψών καθήκοντα Διαιτητή αναλαμβάνει ο κ. Κουκουράκης Γ.