ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 12 & Κ 14

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 12 & Κ 14

Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Μαρτίου 2023, δε θα διεξαχθούν αγώνες για τις κατηγορίες Κ 12 & Κ 14.