ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ