Αξιωματούχοι Διαιτησίας Εθνικών Κατηγοριών - Ε.Π.Σ.Χ. 2022/23

Αξιωματούχοι Διαιτησίας Εθνικών Κατηγοριών - Ε.Π.Σ.Χ. 2022/23

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας οι Πίνακες Αξιωματούχων Διαιτησίας (Διαιτητές, Β. Διαιτητές και Παρατηρητές Διαιτησίας) για τις Εθνικές Κατηγορίας της σεζόν 2022/23. Η Ε.Π.Σ.Χ., θα συμμετέχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο με ένα σύνολο 25 Αξιωματούχων Διαιτησίας και εν ενεργεία Διαιτητές και Β. Διαιτητές, σε όλο το φάσμα των Εθνικών Κατηγοριών.