ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ 15-6-2022