ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ