Σχολή Διαιτησίας Ε.Π.Σ.Χ. - Αιτήσεις Συμμετοχής

Σχολή Διαιτησίας Ε.Π.Σ.Χ. - Αιτήσεις Συμμετοχής

Ξεκίνησε σήμερα 3/1/2022 και θα διαρκέσει έως και τις 28/1/2022, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στη Σχολή Διαιτησίας που διοργανώσει η Ε.Π.Σ.Χ. για το νέο έτος. Τη συμπληρωμένη - υπογεγραμμένη αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να την παραδίδουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Χ., είτε να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο edepshanion@gmail.com. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους της Σχολής.

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία,

Επιτροπή Διαιτησίας Ε.Π.Σ.Χ.