ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ