ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 -2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 -2022

  • Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών : 1-7-2021 έως 30-6-2022.

  • Πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών : 2-8-2021 έως 1-11-2021 και 1-1-2022 έως και 28-2-2022

  • Mετεγγραφές ορισμένου χρόνου ( πρώην Υποσχετική) : 2-8-2021 έως 1-11-2021 και 1-1-2022 έως 31-1-2022.

  • Αποδέσμευση ατομική : 1-7-2021 έως 30-6-2022.

  • Αποδέσμευση ομαδική: 1-7-2021 έως και 30-6-2022.

  • Μετεγγραφές ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 2-8-2021 έως 1-11-2021 και 1-1-2022 έως 31-1-2022.

  • Επανεγγραφές: 2-8-2021 έως 1-11-2021 και 1-1-2022 έως 28-2-2022.