ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΝΑΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

ΜΕΛΟΣ:ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ