ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ -ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ