ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σας διαβιβάζουμε υπόδειγμα Ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 6 παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τώρα και στο εξής για την μετεγγραφή ορισμένου χρόνου για ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ( πρώην υποσχετική ) αφού από την ποδοσφαιρική περίοδο 2020 -2021 καταργήθηκε η υποσχετική/δανεισμός και μετατράπηκε σε κίνηση μετεγγραφής ορισμένου χρόνου.

Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή για οποιαδήποτε μεταβολή που κατατίθεται ότι απαιτείται η προσκόμιση καθαρής φωτογραφίας ποδοσφαιριστή, η οποία θα μπαίνει πάνω στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Φωτογραφία από προηγούμενο δελτίο, με σημάδια από σφραγίδα ή συρραπτικό θα απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.