ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, B και C στις 24-26/8/2020.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής και παράβολο στην Ε.Π.Σ. Χανίων έως και της 17 Αυγούστου 2020.

Τα παράβολα συμμετοχής έχουν ως εξής: • Για τους προπονητές UEFA A, παράβολο συμμετοχής 60,00 € • Για τους προπονητές UEFA B, παράβολο συμμετοχής 40,00 € • Για τους προπονητές UEFA C, παράβολο συμμετοχής 20,00 €