ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ.Ε. & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β, Γ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & Κ 16, Κ 14