Μέτρα προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού

Μέτρα προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού

Απαγορεύεται προσωρινά η παρουσία κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις !

Δείτε τα επισυναπτόμενα