Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου Ε.Π.Σ.Χ. - Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020

Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου Ε.Π.Σ.Χ. - Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Χ., ανακοινώνει τη διενέργεια Σχολής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική επισυναπτόμενη αίτηση, μέχρι και τις 20/01/2020. Ο κύκλος των μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 27/01/2020. Πληροφορίες σχετικά μπορούν να λαμβάνουν από τους Υπεύθυνους της Σχολής, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων βρίσκονται στη σχετική αφίσα της Σχολής.