ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ.Ε. , ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Κ16, Κ14