ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ