Νέα Υποδείγματα καταστάσεων συναίνεσης και υγείας

Νέα Υποδείγματα καταστάσεων συναίνεσης και υγείας

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΠΣ Χανίων το υπόδειγμα κάταστασης συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και το υπόδειγμα κάταστασης υγείας ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.