ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 τα γραφεία της Ενώσεως θα είναι κλειστά λόγω εργασιών συντήρησης σε αυτά.