ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ 14