ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 θα αρχίσει η διάθεση των εντύπων των αιτήσεων Μεταβολών της μετεγγραφικής περιόδου 2020 - 2021.