ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας επισημαίνουμε ότι είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των ποδοσφαιριστών στον Ιατρό, για τον προαγωνιστικό ιατρικό έλεγχο που πραγματοποιείται πριν ξεκινήσει ο κάθε ποδοσφαιριστής τις προπονήσεις, προκειμένου μετά την εξέταση, να δίδεται η σχετική ιατρική βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα ιατρού ότι είναι κλινικά υγιείς.