Πρόσκληση για Προεπιλογές παικτριών Εθνικών Ομάδων - ΑΟ ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Πρόσκληση για Προεπιλογές παικτριών Εθνικών Ομάδων - ΑΟ ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ