3η Αγωνιστική Κ.Ε. Ε.Π.Σ.Χ (6/11/2019) - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ