Πρόγραμμα τριών [3] αγωνιστικών Β τοπικής κατηγορίας