ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ