ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Α, Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ