ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019 -2020"

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019 -2020"