ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17ΗΣ,23ΗΣ , 30ΗΣ ΚΑΙ 34ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Κ 16