ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ