ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ- 12, Κ - 10, Κ - 8 ΚΑΙ Κ - 6