ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2Η ΑΓΩΝ. Α΄ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 2Η ΑΓΩΝ. Κ16