ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δείτε την ενημέρωση σχετικά με με την συνάντηση και για την την έναρξη των αγώνων Β' κατηγοριας και Κ16 στο επισυναπτόμενο αρχείο......